Slide KOREM 143 / HALU OLEO KODAM XIV / HASANUDDIN